Workshops

En workshop foregår det meste af tiden ude på gulvet.

Vi kan arbejde med alle emner. Det eneste krav er at der er en mellemmenneskelig faktor i emnet.

Deltager antallet er ca. 4-30.
Varigheden er typisk ca. 1-4 time. Eller en hel dag, hvor jeg er i vekselvirkning med en konsulent tilknyttet organisationen eller en ekspert.

Det fungerer rigtigt godt, hvis der er en vekselvirkning med en ekspert på området og det jeg laver. Dette har jeg meget gode erfaringer med.

Det er altid sjovt. Også selvom vi arbejder svære emner.

Forumspil

Min hoved-arbejdsform er værdiafklaring (Values Clarification) og forumspil.

Begge dele foregår ude på gulvet.

I Values Clarification undersøger vi vores værdier på det område vi arbejder med, og udtaler dem, eller viser dem på anden vis.
I det efterfølgende forumspil, ser vi på hvordan disse værdier kan udspille sig i hverdagen, eller i specielt pressede situationer.
Forumspil indeholder en masse kollegial genkendelse og team-building - ud over, at det udvikler nye og helt konkrete handle-muligheder for hver enkelt deltager.

Kommer der en skuespiller !?!

Nogle gange er der enkelte, der er lidt nervøse for, at der kommer en skuespiller.
De kan måske være nervøse for at blive udstillet, eller bedt om at gøre noget de ikke har lyst til.
Det holder op så snart vi går i gang.

Det vi laver er ikke er nogen dramatime eller skuespillertræning. Det vigtige er at give sine meninger og erfaringer til kende og afprøve nye mulige veje - ikke at lave drama eller teater. Vi bruger nogle af teatrets metoder, men med et helt andet formål.

Alt hvad vi laver er frivilligt.

Morten Hebsgaard har et netværk af kunstnere, der ved siden af en aktiv kunstnerisk karriere, arbejde i erhvervslivet.